top of page
photo%20of%20outer%20space_edited.jpg

全穎智聯
走向智能 連接未來

osmartsolutions vol.6_工作區域 1 複本 12.jpg

精簡 AIoT 配置

SMANEX 是工業無線通訊與邊緣運算閘道器領域的領先廠商,提供專業的智慧物聯網整合解決方案和全面性的工業通訊網路產品,協助客戶在「智慧城市」、「智慧能源」、「工業自動化」等領域,提高生產力和產業價值。

SMANEX 智慧物聯網
解決方案核心技術

            提供高品質產品與專業技術服務

            可連接物聯網收集的數據資料

            提供數據視覺化和資料分析

            提供邊緣計算和雲端平台服務

            提供工業自動化應用解決方案

04.jpg
bottom of page